Dagoeneko kontua dut Izena eman!
×

chat-icon Galdera azkarrak

×
  • Ez duzu jakinarazpen berririk

Promover la creación de viviendas sociales para el alquiler asequible

Promover la creación de viviendas sociales para el alquiler asequible
-ren abatarra

Enrique Villalobos Vera-ren ekimena

Eusko Legebiltzarra-rentzat

Hola!

El alquiler asequible es una opción muy importante para los jóvenes que no pueden permitirse comprar una vivienda, pero a menudo los precios del alquiler son demasiado elevados. Para abordar este problema, las autoridades pueden trabajar en la promoción del alquiler asequible incentivando a los propietarios a reducir los precios o a través de la creación de viviendas sociales para alquilar a precios bajos.

Para promover el alquiler asequible, se pueden establecer incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan los precios de alquiler por debajo de cierto umbral. Estos incentivos pueden tomar la forma de exenciones fiscales o reducciones en los impuestos a la propiedad. De esta manera, se fomenta la reducción de los precios del alquiler, haciendo que sea más asequible para los jóvenes.

Además, se puede promover la creación de viviendas sociales para el alquiler. Estas viviendas pueden ser financiadas por el gobierno o por organizaciones no gubernamentales y ofrecer alquileres a precios más bajos que el mercado. Las autoridades pueden trabajar con los propietarios de edificios vacantes para convertirlos en viviendas sociales. Los propietarios pueden recibir incentivos fiscales para participar en estos programas, lo que los motivaría a ceder sus propiedades para este fin.

Por último, también se puede trabajar en la mejora de la calidad de las viviendas sociales para el alquiler. Muchas veces, estas viviendas son de baja calidad y no satisfacen las necesidades básicas de los inquilinos. Al mejorar la calidad de estas viviendas, se les proporciona a los jóvenes opciones asequibles y seguras para vivir.

En resumen, para promover el alquiler asequible para los jóvenes vascos, las autoridades pueden incentivar a los propietarios a reducir los precios de alquiler, promover la creación de viviendas sociales para el alquiler y mejorar la calidad de estas viviendas. Con estas medidas, se puede garantizar que los jóvenes tengan acceso a viviendas asequibles y seguras.


Kaixo!

Alokairu eskuragarria oso aukera garrantzitsua da etxebizitza bat erosteko aukerarik ez duten gazteentzat, baina askotan alokairuan prezioak garestiegiak dira. Arazo horri aurre egiteko, agintariek alokairu eskuragarriaren sustapenean lan egin dezakete, jabeak prezioak murriztera bultzatuz edo prezio baxuetan alokatzeko etxebizitza sozialak sortuz.

Alokairu eskuragarria sustatzeko, pizgarri fiskalak ezar daitezke alokairuaren prezioak atalase batetik behera jaisten dituzten jabeentzat. Pizgarri horiek zerga-salbuespenen edo jabetzaren gaineko zergen murrizketen forma har dezakete. Horrela, alokairuaren prezioak murriztea sustatzen da, gazteentzat eskuragarriagoa izan dadin.

Gainera, alokairurako etxebizitza sozialak sor daitezke. Etxebizitza horiek gobernuak edo gobernuz kanpoko erakundeek finantza ditzakete, eta alokairuak merkeagoak izan daitezke merkatuan baino. Agintariek hutsik dauden eraikinen jabeekin lan egin dezakete etxebizitza sozial bihurtzeko. Jabeek pizgarri fiskalak jaso ditzakete programa horietan parte hartzeko, eta, horren ondorioz, beren jabetzak laga ahal izango dituzte horretarako.

Azkenik, alokairurako etxebizitza sozialen kalitatea hobetzeko ere lan egin daiteke. Askotan, etxebizitza horiek kalitate eskasekoak dira eta ez dituzte maizterren oinarrizko beharrak asetzen. Etxebizitza horien kalitatea hobetzean, gazteei bizitzeko aukera eskuragarriak eta seguruak ematen zaizkie.

Laburbilduz, euskal gazteentzako alokairu eskuragarria sustatzeko, agintariek alokairuaren prezioak murriztera, alokairurako etxebizitza sozialen sorrera sustatzera eta etxebizitza horien kalitatea hobetzera bultza ditzakete jabeak. Neurri horien bidez, gazteek etxebizitza eskuragarriak eta seguruak izatea berma daiteke.

Saretu eta babesak lortu

Iruzkinak

Para hacer comentarios tienes que registrarte.

Saioa hasi

Para hacer comentarios tienes que registrarte.

Saioa hasi

20 pertsonak babestu dute.

5000 babes biltzea da helburua!

5000 sinaduretara heltzean Eusko Legebiltzarra-k ekimenari erantzungo dio.

Sartu lehengo pasahitz berdina, egiaztapenerako.
erabiltzaile email-a
pasahitza

Saretu eta babesak lortu